Регистър на процедурите за обработка на лични данни

Немският Закон за защита на данните (BDSG) постулира, че определени детайли от автоматизираните процедури за обработка на лични данни следва да бъдат достъпни за всеки по подходящ начин. За тази цел, ние поддържаме подробен регистър от процедури. Като първоначална информация, предлагаме Ви обобщените насоки по-долу. Ако се нуждаете от по-подробна информация за съхранени данни за конкретно лице и тяхното естество, моля, свържете се с отдел „Защита на данните”.

Забележка: процедурите се отнасят за всички лични данни, които обработваме. Детайли относно обработката на лични данни в нашия Internet сайт могат да бъдат открити тук.

1. Име и адрес на отговорната институция

Maria Clementine Martin Klosterfrau
Vertriebsgesellschaft mbH
Gereonsmühlengasse 1-11
50670 Кьолн
Германия

Тел.: +49 221-1652-0
Факс: +49 221-1652-430

E-Mail: dialog@klosterfrau-service.de
Internet: www.klosterfrau-group.de

2. Мениджмънт

Dr. Martin Zügel (председател)
René Flaschker
Christian Heller
Peter Mattes
Sven Sadewasser
Dr. Markus Unkauf

3. Началник на отдел „Обработка на данни”

Frank Roth – Началник на отдел „Информационни технологии”

4. Отдел „Зашита на данните”

Чрез e-mail на datenschutz@klosterfrau.de или споменатия пощенски адрес

5. Намерение за запис, обработка или използване на данните

Ние дистрибутираме и продаваме медикаменти, козметични продукти и други аптечни стоки. Обработката на лични данни е свързана с дейността ни или от името на компаниите в групата Klosterfrau за техни цели и под тяхна отговорност.

6. Описание на засегнатите групи

Ние записваме, обработваме и използваме данните на различни групи потребители. Някои типични видове данни са изброени по-долу:

Данни за клиенти
Име, информация за контакт, банкова сметка, доставки, условия за плащане и др.

Данни за заинтересовани страни
Име, информация за контакт, интерес към продукти, данни, свързани с абонамент за нюзлетър и участие в конкурси с награди

Данни за партньори и доставчици
Име, информация за контакт, банкови детайли, данни, свързани с поръчки, доставки, услуги, договорни условия, плащания

Данни за служители
Име, информация за контакт, позиция в организацията, статут като наето лице, детайли за възнаграждения или пенсия, данни за изработени часове и други данни, свързани с отношенията между работодател и наемник.

Данни за кандидатстващи в организацията
Име, информация за контакт, позиция, за която се кандидатства, квалификация, други данни, свързани с резултата от процедурата по кандидатстване.

7. Получатели или категории получатели на данни

Вътрешните получатели на гореспоменатите данни са вътрешните за организацията отдели. Данните са необходими за изпълнение на задълженията им, според отговорностите. Външните получатели имат достъп, само ако това се изисква от закона или за изпълнение на договорни задължения. Примери за такива получатели са: данъчни власти, банки, застрахователи, доставчици на услуги, които обработват данни от наше име и според § 11 BDSG.

8. Законов краен срок за изтриване на данни

Личните данни се изтриват, след като изтече периодът за запазването им по закон или ако вече не са необходими за упоменатите процеси.

9. Прехвърляне на данни към други държави

Данните не се прехвърлят извън ЕС.